Jak jsme prožili rok 2019

Jak jsme prožili rok 2019

V roce 2019 nám opět přibyli nové členové a celkově je v oddílu 60 členů. Oddíl se věnuje jednak výkonnostnímu sportu – turistickým závodům, ale hlavně turistice, tábornictví, jakož i dobrovolným a prospěšným aktivitám.

 

V oblasti výkonnostního sportu – turistických závodech se bílovecký oddíl Nezmarů tradičně umisťuje na nejvyšších příčkách – na MČR jsme získali 2x první, 2x druhé a 2x třetí místo. Na Mezinárodním mistrovství jsme získali 2x první, 1x druhé a 1x třetí místo. V roce 2019 jsme také pořádali závod Českého poháru v Bílovci, kterého se účastnilo na 300 závodníků z celé ČR. Na tyto závody se naši členové pravidelně připravují na trénincích v Sokolovně, na Střelnici nebo v klubovně a areálu České Besedy.

 

V rámci turistiky jsme tento rok v počtu 40 účastníků (nejmladší 6ti letý Vojtík) absolvovali přechod Malé Fatry. Zúčastnili jsme se zimního srazu oddílů na Ostravici, poznávacího výletu naučnou stezkou kolem Kopřivnice a Štramberku, výletu novou naučnou stezkou kolem Oder, výletů kolem Bílovce.

 

Na tábory jsme vyjeli v červenci na Slovensko, na podzim do Českého ráje, dvakrát jsme pobyli na chatě v Beskydech a 2x také přespali v klubovně (víkendovka s návštěvou bíloveckého muzea a ukončení roku se zdobením stromečku). Dobrovolně jsme také pomáhali na chatě KČT. Nově si na chod oddílu pomáháme přivydělat prací – údržbou zeleně městských pozemků na Opavské a u Besedy.

 

Účastníme se také zajímavých sportovních akcí v okolí – Bílovecká padesátka, běh na Bílovskou rozhlednu, běh Velkými Albrechticemi, běh Studénecká pětka, běh Starobělské Lurdy (kde jsme byli druhým nejpočetnějším oddílem z celkových asi 2000 účastníků). Účastníme se pravidelné běžecké středeční aktivity Rozběháme Bílovec.

 

Naši mladí členové se také zúčastnili několikadenního školení první pomoci a několikadenního školení táborových vedoucích – obojí akreditovaných MŠMT. Dvakrát jsme pomáhali při prezentaci aktivit TJ Spartaku – při Dni otevřených dveří a Dni sportu. Pravidelně se účastníme úklidu našeho města v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.

 

Organizaci horských přechodů a pobytů v Beskydech nám zajišťuje Jiří Hruška. Přípravu závodníků si tento rok podělila Aneta Dreslerová a Šárka Pokludová s pomocí Aleše Kubesy, stále nám pomáhají také manželé Bártovi. Na pravidelných oddílových schůzkách se o děti stará Martina Baudyšová, Aleš Kubesa, Michal Krchňák a Jakub Herman. O administrací oddílu, zajištění průběhu tur. závodů, letního a podzimního táboru se stará Šárka Gilgová a Jana Slavíková.

Přidat komentář